เรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวก

เป็นเรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวกชนิดหนึ่งที่มีหมู่ซัลโฟนิก (-SO3H) ในโคพอลิเมอร์ styrene-diethylene benzene ที่มีระดับการเชื่อมโยงขวาง 8% ส่วนใหญ่ใช้สำหรับน้ำกระด้างอ่อนและผลิตน้ำบริสุทธิ์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนที่ดีและมีเสถียรภาพทางกายภาพ

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว